turystyka śląskie

Zmiany w Zarządzie Śląskiej Organizacji Turystycznej

W piątek, 13 lutego br., odbyło się posiedzenie Zarządu i pierwsze w tym roku obrady Walnego Zebrania Członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Informujemy, że nowym Prezesem ŚOT została p. Gabriela Lenartowicz, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Nowym przedstawicielem Powiatu Cieszyńskiego został p. Janusz Dziedzic, członek Zarządu Powiatu.

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia uchwalono plan pracy i budżet ŚOT na 2015 r.Przeczytaj również