turystyka śląskie

Nowy Zarząd Forum Informacji Turystycznej

23 września wyłoniono nowy Zarząd Forum Informacji Turystycznej. W skład Zarządu weszli: Marcin Pałach (Tarnowskie Centrum Informacji) jako przewodniczący, Wojciech Dziąbek (Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej) jako wiceprzewodniczący, Barbara Zięba-Godula (Sieć Informacji Miejskiej InfoKraków), która zdobyła największą il. głosów – jako sekretarz, Małgorzata Rafał (Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej), Jacek Idzikowski (Polska Organizacja Turystyczna), Sylwia Mytnik (Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie) i Szymon Wiśniewski (Centrum Informacji w Toruniu).

Bardzo nas cieszy, że nasz region będzie reprezentowany w Zarządzie.

Forum Informacji Turystycznej działa od marca 2003 r. jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej. Stanowi płaszczyznę integracji systemu „it” i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej. Wśród zadań Forum są m.in.: opracowywanie wspólnych strategii działania w dziedzinie informacji i promocji turystyki, inicjowanie i realizowanie działań wspierających rozwój turystyki i służących poprawie efektywności promocji, a także integrowanie systemu informacji turystycznej, zarówno w skali kraju, jak i województw, powiatów, gmin i regionów turystycznych.Przeczytaj również