turystyka śląskie

Oświadczenie

Oświadczenie Śląskiej Organizacji Turystycznej dotyczące rzekomego nawiązania współpracy z Fundacją Informatyki i Zarządzania.Śląska Organizacja Turystyczna pragnie zakomunikować, iż nie łączą jej żadne stosunki partnerskie, umowy oraz porozumienia z Fundacją Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Łodzi ul. Władysława Reymonta 5. Ponadtodementuje wszelkie powoływania się Fundacji Informatyki i Zarządzania na współpracę ze Śląską Organizacją Turystyczną.
Śląska Organizacji Turystyczna nie współpracuje i nigdy nie współpracowała z Fundacją Informatyki i Zarządzaniaprzy realizacji jakiegokolwiek projektu, w tym projektu dofinansowanego z RPO WSL 2007-2013.


Przeczytaj również