turystyka śląskie

Panel turystyczny na Europejskim Kongresie MŚP w Katowicach

Banner1W dniach 12-14 października w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach skupia w jednym miejscu zarówno przedstawicieli polityki, samorządów, przedsiębiorców jak i osoby dopiero planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Tegoroczne wydarzenie to 60 wydarzeń m.in. warsztaty i spotkania z udziałem 400 ekspertów oraz 50 paneli dyskusyjnych. Hasło V edycji to „Nauka – Biznes – Samorząd. Razem dla gospodarki”.
Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony został
branży turystycznej a zorganizowany został przez Śląską Organizację Turystyczną. Zagadnienia podejmowane podczas debaty:

  • Tradycyjne i nowe produkty turystyczne – konkurencja czy współpraca.

  • Rola MŚP w tworzeniu produktów turystycznych oraz marki turystycznej regionu.

  • Bariery funkcjonowania MŚP w sektorze turystyki. Rola jakości kadr w MŚP.

  • Zarządzanie sieciowe jako element współpracy branży turystycznej.

  • Miejsce MŚP w systemie zarządzania turystyką.

  • Branża ze strategią rozwoju, czy bez?

Spotkanie  będzie okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń w zakresie współpracy
w dziedzinie rozwoju i promocji turystyki w Województwie Śląskim na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wnioski z debaty będą jednocześnie punktem wyjścia do toczących się prac nad programem rozwoju turystyki do 2020 roku.

Udział w Kongresie oraz panelu turystycznym jest bezpłatny jednak wymaga rejestracji na oficjalnej stronie wydarzenia www.ekmsp.eu.


Przeczytaj również