turystyka śląskie

Pierwszy Zarząd i Walne Zebranie ŚOT w 2016 r.

W piątek, 29 stycznia, odbyło się pierwsze w nowym roku spotkanie zarządu, a następnie Walne Zebranie członków Śląskiej Organizacji Turystycznej. Podczas posiedzenia Zarządu wybrano nowego Prezesa Zarządu ŚOT, p. Anetę Moczkowską, Sekretarza Województwa Śląskiego, Dyrektora Generalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Nowa Pani Prezes wzięła udział w Walnym Zebraniu, które było kontynuacją spotkania z grudnia 2015 r.  W trakcie obrad zatwierdzono nową, niższą niż dotychczas, składkę województwa śląskiego oraz uchwalono plan pracy i budżet ŚOT na 2016 r.Przeczytaj również