turystyka śląskie

Piknik geologiczny i konferencja prasowa w Olsztynie

Zapraszamy na wielki Piknik Geologiczny, który odbędzie się w środę 8 lipca w Olsztynie k. Częstochowy.
Geologiczny na Jurze Krakowsko–Częstochowskiej, organizowany wspólnie przez Państwowy Instytut Geologiczny i Urząd Gminy Olsztyn. Centralnym punktem pikniku będzie Spichlerz w Olsztynie, przy ul. Kościelnej.

Organizatorzy chcą promować geoturystykę. Jak przekonują, w każdej polskiej gminie możliwe jest stworzenie ciekawych obiektów geoturystycznych. Co ważne, można to zrobić przy zaangażowaniu naprawdę niewielkich środków finansowych. Przykładem jest ścieżka geologiczna „Kamieniołom Kielniki”, która powstała przy współpracy Państwowego Instytutu Geologicznego z samorządem gminy Olsztyn.

Przed rozpoczęciem Pikniku, o godzinie 11.00, odbędzie się konferencja prasowa poświęcona perspektywom rozwoju geoturystyki w Polsce. W spotkaniu, które odbędzie się w sali konferencyjnej zabytkowego Spichlerza w Olsztynie, udział wezmą:
– Henryk Jacek Jezierski, Główny Geolog Kraju, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska,
– Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
– Marek Graniczny, z–ca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, dyrektor ds. państwowej służby geologicznej.
Podczas konferencji prasowej przedstawiciele mediów poznają„Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce”, najnowszą publikację wydaną ze środków NFOŚiGW na zlecenie ministra środowiska. W obszernej, bogato ilustrowanej publikacji, można znaleźć setki charakterystycznych obiektów geologicznych, obecnych w prawie każdym zakątku Polski. Każdy z nich ma do opowiedzenia fascynującą historię, i może być ozdobą ścieżki geoturystycznej czy choćby pojedynczego stanowiska turystycznego.

Po konferencji prasowej prof. Marek Graniczny z Państwowego Instytutu Geologicznego wygłosi wykład dla działaczy samorządowych „Geoturystyka – szansa dla rozwoju gmin”. Opowie w jaki sposób można wykorzystać zasoby wiedzy zgromadzone w ośrodkach takich jak Państwowy Instytut Geologiczny do stworzenia własnych ścieżek, geoparków czy stanowisk geoturystycznych. Udowodni również, że geoturystykę można uprawiać w każdej polskiej gminie, niezależnie od tego czy leży ona w tak atrakcyjnym geologicznie regionie jak Jura Krakowsko–Częstochowska, czy w pozornie mało ciekawym jak mazowieckie równiny.

Oprócz części merytorycznej, w trakcie pikniku przewidziano wiele atrakcji, m. in.:
– zwiedzanie ścieżki pod opieką geologów
– stoiska poświęcone geoturystyce zorganizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny, samorządy gmin Olsztyn i Janów, Wydział Geologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Parków Krajobrazowych, Speleoklub Częstochowski i wiele innych organizacji, – pasjonaci poszukiwań skamieniałości będą mogli wypróbować swoje umiejętności na specjalnie przygotowanym poligonie.

Na własne oczy będzie można również zobaczyć jak wyglądają skały leżące na głębokosci 2 kilometrów pod Olsztynem. Archiwum Geologiczne PIG w Kielnikach, które gromadzi rdzenie wiertnicze, kluczowe dla poszukiwań surowcowych w południowej Polsce, pokaże na błoniach przed Spichlerzem jeden ze swoich okazów.

Podbudowę teoretyczną do wszystkich tych działań będzie można uzyskać korzystając z zajęć Letniej Szkoły Geologii, która odbywać się będzie w Olsztynie od 6 do 10 lipca. To jeszcze jedna forma popularyzacji wiedzy o środowisku nieożywionym, zorganizowana po raz pierwszy przez Instytut w sercu Jury Krakowsko–Częstochowskiej. Podczas zajęć, które odbywać się będą w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie, będzie można dowiedzieć się między innymi jakie stworzenia mieszkały przed milionami lat w jurajskim morzu, czy w jaskiniach można znaleźć perły, dlaczego wyginęły mamuty i co jadły dinozaury.

Program Pikniku, zajęć Letniej Szkoły Geologii i opis ścieżki geologicznej można znaleźć na stronie głównej Państwowego Instytutu Geologicznego www.pgi.gov.pl oraz w załącznikach poniżej.

Osoba kontaktowa:
Mirosław Rutkowski
rzecznik prasowy Państwowego Instytutu Geologicznego
miroslaw.rutkowski@pgi.gov.pl
tel. 022 849 53 51 w. 516
kom. 500 076 985


Przeczytaj również