turystyka śląskie

Plan pracy ŚOT na 2011 rok przyjęty.

W dniu 20 grudnia odbyło się ostatnie
i zarazem przedświąteczne Walne Zebranie członków Śląskiej Organizacji Turystycznej. Podczas spotkania jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich, przyjęcia planu pracy oraz budżetu ŚOT na rok 2011. Nowy plan pracy opublikowany zostanie również na stronie www.silesia-sot.pl w zakładce Plan Pracy. W 2011 roku oprócz kontynuacji projektu „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja województwa śląskiego na krajowych targach turystycznych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych”, ŚOT m.in rozpocznie realizację kolejnego projektu dofinansowanego z UE – „Śląski System Informacji Turystycznej”, który obejmie 67 punktów informacji turystycznej w regionie.


Przeczytaj również