turystyka śląskie

Polska Izba Turystyki zaprasza na szkolenie z prawa pracy

Polska Izba Turystyki zaprasza na szkolenie z prawa pracy:
Sprawdź czy dokumentacja kadrowa twoich pracowników jest zaktualizowana. Jakie zmiany w zatrudnieniu będą obowiązywały od 1 styczni 2021 roku? Prawa i obowiązki pracodawcy w czasie pandemii.

Szkolenie poprowadzi pani mecenas Anna Stokłosa.
Termin szkolenia 16 listopada, godz. 10-14, PLATFORMA WIDEOKONFERENCJI ZOOM
Termin zgłoszeń do 14 listopada.
Ilość miejsc ograniczona, bez możliwości nagrywania i udostępniania.

Cena dla członków PIT 100 zł (+ 23% VAT)
Cena dla pozostałych osób 200 zł (+ 23% VAT)

REJESTRACJA osób jest możliwa tylko i wyłącznie przez link aktywacyjny do systemu konferencyjnego Coffee https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1097
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu.
Akceptowane będą jedynie te osoby, który mają właściwy tj. zgodny ze zgłoszeniem opis na ZOOM-ie

PRAWO PRACY W BRANŻY TURYSTYCZNEJ
Vademecum zatrudnienia w branży turystycznej, warsztat na wzorach dokumentów, aktualizacja zmian w zatrudnieniu w 2020 i 2021 r. Praktyczne wskazówki dotyczące zatrudnienia, prowadzenia  teczki akt osobowych, optymalizacji czasu pracy oraz rozwiązania umowy o pracę zgodnie z prawem

 1. Zatrudnienie w branży turystycznej na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło)
  – minimalna stawka godzinowa, potwierdzenie liczby godzin realizacji zlecenia i kiedy ich nie trzeba stosować
  – ryzyka zatrudnienia cywilnoprawnego i ich minimalizacja (ustalenie stosunku pracy, grzywna)
  – informowanie o zawartych umowach o dzieło od 0101.2021 r.
  2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  – rodzaje umów o pracę
  – kompletna teczka akt osobowych krok po kroku (ćwiczenia na wzorach dokumentów, które zostaną uczestnikom przekazane w formie elektronicznej edytowalnej)
  3. Czas pracy pracownika zatrudnionego w branży turystycznej
  – okres rozliczeniowy, system czasu pracy wybór, który optymalizuje czas pracy pracownika branży turystycznej
  – przestój warunki wprowadzenia
  – nieobecność w pracy (zasiłek opiekuńczy) zasady przyznania,
  4. Zmiany w prawie pracy w 2020 r.
  – kwarantanna(kwalifikacja nieobecności w ewidencji, świadczenia za okres kwarantanny, dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy)
  – praca zdalna oraz telepraca warunki świadczenia
  – zmiany w szkoleniach i badaniach BHP
  – urlop wypoczynkowy udzielenie bez wniosku pracownika
  5. Rozwiązanie umowy o pracę na wzorach dokumentów jak skutecznie i zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę
  – rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
  – rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (okresy wypowiedzenia, forma wypowiedzenia, kiedy i jak formułować przyczyny wypowiedzenia, możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia)
  – rozwiązanie bez wypowiedzenia
  – dofinansowania z tarczy a obowiązek utrzymanie pracownika w zatrudnieniu (subwencja, dofinansowanie wynagrodzenia pracownika)
  – odprawa w jakich sytuacjach należy zapłacić
  – warsztat na wzorach dokumentów

Poniżej kilka technicznych wskazówek:
W szkoleniu można aktywnie uczestniczyć za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ZOOM, po zalogowaniu się przez link aktywacyjny, który zostanie Państwu przesłany o godz. 9:30 dnia 16.11.2020
1. Po zalogowaniu do ZOOM-a, proszę sprawdzić urządzenia audio-video
2. W czasie, kiedy Państwo nie zabierają głosu, proszę o wyłączenie mikrofonu, po poruszeniu myszką w lewym dolnym rogu ikona mikrofonu (mute).
3. WAŻNE – Prosimy o podpisanie swojego zdjęcia poglądowego imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy. W górnym prawym rogu znajdują się „…”, po rozwinięciu menu przez polecenie „Rename” proszę o nadanie ujednoliconego podpisu Imię, Nazwisko (skrót literowy firmy) np. Anna Kowalska PIT
4. Proszę o zalogowanie się ok. godz. 9:30 (wyłączenie kamery i mikrofonu) oraz pełną gotowość ok. godz. 9:45

Organizator: Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki

www.pit.org.pl
www.wspierajmysie.eu


Przeczytaj również