turystyka śląskie

Polska Pięknieje po raz piąty!

 Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Organizatorzy czekają na zgłoszenia do 2 lutego br. Nagrody w konkursie zdobywają najlepsze przedsięwzięcia w dziedzinie rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Wśród laureatów poprzednich edycji są również przedstawiciele śląskiego, m. in. Fundacja im. Zofii Kossak, Zamek Cieszyn, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny i Beskidzka 5.

Do konkursu można zgłaszać projekty realizowane w siedmiu kategoriach:
• Rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
• Zabytek,
• Produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),
• Obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),
• Turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne),
• Turystyka transgraniczna i międzynarodowa,
• Miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej) – kategoria wprowadzona w tym roku.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go w wersji papierowej i elektronicznej wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy (o długości max. 5 minut), publikacje, prezentacje itp.) na adres Biura Konkursu. Liczy się data stempla pocztowego.

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
ul. Mickiewicza 3/10
60-833 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl
tel./fax 61 849 90 41

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne realizowane przez MRR. Laureatów poznamy podczas gali towarzyszącej V Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie w dniach 10-12 maja br.

Dokumenty konkursowe można pobrać z www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.smartlink.pl.


Przeczytaj również