turystyka śląskie

„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – weekend za pół ceny” – przedłużony termin zgłoszeń!

W dniach 23-25 września przeprowadzona zostanie ogólnopolska akcja „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”, która ma przyczynić się do zwiększenia zainteresowania Polaków wypoczynkiem w kraju i skorzystania z oferty turystycznej po okazyjnej cenie obowiązującej w czasie akcji. Organizatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Z uwagi na duże zainteresowanie akcją promocyjną, organizowaną przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki „Polska Zobacz Więcej – Weekend za
Pół Ceny”, termin składania ofert został wydłużony do dnia 5 sierpnia br.

Serdecznie zapraszamy właścicieli i zarządców atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych i gastronomicznych z terenu województwa śląskiego do udziału w akcji. Zgłoszenia przyjmowane są na znajdującym się poniżej formularzu, który przez zainteresowane podmioty powinien zostać przesłany do Organizatora do dnia 5 sierpnia 2016 r. na adres kontakt@polskazobaczwiecej.pl i katarzyna.wolska@pot.gov.pl  Zgłoszenia otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wraz ze zgłoszeniem należy dosłać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla celów związanych z realizacją akcji – zgodnie z paragrafem 3 pkt. 7 regulaminu akcji.

W przypadku pytań osobami do kontaktu są:

  • ze strony MSIT: p. Tomasz Dzieńdziura tel. 22 244 31 79
  • ze strony POT: p. Katarzyna Wolska tel. 22 536 70 35

Zaproszenie do współpracy Polska zobacz więcej

Regulamin Polska zobacz więcej

Regulamin Polska zobacz więcej załącznik


Przeczytaj również