turystyka śląskie

Porozumienie z Fundacją Informatyki i Zarządzania

22 stycznia w Katowicach odbyło się spotkanie robocze Fundacji Informatyki i Zarządzania oraz Śląskiej Organizacji Turystycznej

Strony spotkania ustaliły, że projekty realizowane w działaniach 3.3 (Systemy informacji turystycznej) oraz 4.2 (Systemy informacji kulturalnej) powinny w określonym obszarze zadań współpracować ze sobą. Na poziomie techniczno-organizacyjnym zostały dokonane stosowne ustalenia.
W związku z powyższym FIiZ będzie konsekwentnie organizować przygotowania projektu w ramach działania 4.2 w ścisłej współpracy merytorycznej z ŚOT oraz zaniecha kontynuacji przygotowania projektu w działaniu 3.3.


Przeczytaj również