turystyka śląskie

Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej powołany w skład Śląskiej Rady Turystyki

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego 29 maja 2020 r. utworzona została Śląska Rada Turystyki, która pełnić będzie funkcję konsultacyjną i opiniodawczo-doradczą Marszałka Woj. Śląskiego. W jej skład powołany został również Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej – Adam Wawoczny. ŚRT działać będzie na podstawie regulaminu organizacyjnego, w którym określony został jej skład oraz zasady organizacyjne.

 

 

 

 

 

 


Przeczytaj również