turystyka śląskie

Prezes Ślaskiej Organizacji Turystycznej w gronie Śląskiego Forum Ekspertów

W dniu 26 maja 2020 odbyło się pierwsze posiedzenie Śląskiego Forum Ekspertów – inicjatywy mającej na celu wypracowanie spójnej koncepcji rozwoju Województwa Śląskiego m.in. w obszarze turystyki.

W jego skład powołany został Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej – Adam Wawoczny.

Forum jest  działaniem uzupełniającym do Śląskiego Pakietu dla Gospodarki. 

Śląskie Forum Ekspertów będzie pełniło również funkcje doradcze. Forum będzie proponowało rozwiązania zaradcze jak i stymulujące działalność firm w trakcie i po pandemii. Rozwiązania, które mogłyby realnie zmniejszyć negatywne skutki obecnej sytuacji. W skład ŚFE wchodzą mi.n naukowcy, autorytety w dziedzinie ekonomii, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów.

Szczegółowe informacje: https://dlagospodarki.slaskie.pl/content/slaskie-forum-ekspertow

 Przeczytaj również