turystyka śląskie

Program rozwoju turystyki w woj. śląskim – rozpoczęcie prac

Miło nam poinformować, iż rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim mającego na celu wytyczenie działań prowadzących do zwiększenia ruchu turystycznego, przychodów regionu z turystyki oraz poprawę wizerunku województwa śląskiego w kraju i zagranicą. Poprzednio obowiązywał dokument Strategia Rozwoju Turystyki w Woj. Śląskim na lata 2004-2013.

Harmonogram prac oraz informacje związane z opracowaniem Programu rozwoju turystyki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. śląskiego www.slaskie.pl jak również w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego.

Śląska Organizacja Turystyczna będzie brała czynny udział w pracach nad Programem rozwoju turystyki w województwie śląskim. Tym samym zachęcamy do włączenia się w prace i do przesyłania wniosków i uwag związanych z przygotowaniem „Programu Rozwoju Turystyki” do Śląskiej Organizacji Turystycznej mailowo na adres Dyrektor Biura ŚOT Agnieszki Sikorskiej: agnieszka@silesia.travel lub pisemnie na adres: Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.

Poniżej znajduje się również stosowna informacja Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego:
Ogłoszenie prasowe – Program rozwoju turystyki w woj. śląskim


Przeczytaj również