turystyka śląskie

Przyjmujemy zgłoszenia do udziału w konkursie „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne” – EDEN!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne” – EDEN.

EDEN jest projektem – konkursem Komisji Europejskiej promującym europejskie destynacje turystyczne o ściśle określonej specyfice i niepowtarzalnym charakterze, które uwzględniają potrzeby środowiska, ludności lokalnej i turystów rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny.

Nagroda ma charakter nie tylko prestiżowy i wiąże się zarówno z możliwością posługiwania się specjalnym logo i tytułem „Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna”, jak i promocją w kraju przez Polską Organizację Turystyczną i za granicą przez Komisję Europejską.
W projekcie EDEN uczestniczy w sumie 25 krajów z Unii Europejskiej oraz Państw stowarzyszonych. Polska Organizacja Turystyczna jest koordynatorem krajowej edycji konkursu od 2009 roku. Dotychczas w Polsce wyłoniono 2 Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne: Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty oraz Dolina i Bagna Biebrzy.

W tym roku tematem przewodnim konkursu EDEN jest rewitalizacja miejsc i obiektów na cele turystyczne, dlatego udział w nim mogą wziąć te destynacje, które wykorzystują potencjał obszarów zrewitalizowanych, gdzie rozwój turystyki współgra w sposób zrównoważony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców.

Śląska Organizacja Turystyczna czeka na karty zgłoszenia dotyczące destynacji turystycznych z terenu woj.śląskiego, które po ocenie formalnej przekazane zostaną Polskiej Organizacji Turystycznej.
Formularz zgłoszenia oraz regulamin konkursu są dostępne w załącznikach poniżej.
Wnioski należy przesłać mailem natalia.wojcik@silesia-sot.pl bądź pocztą – Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2011 r.

Strona internetowa konkursu:
www.edenpolska.pl

Regulamin EDEN 2011
KARTA ZGŁOSZENIA EDEN 2011


Przeczytaj również