turystyka śląskie

Ruszył regionalny etap konkursu na NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY Polski!

Rusza XVIII edycja na Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2021 – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej

Śląska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w regionalnym etapie konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2021.

Zgłoszenia do konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:

1. Wydarzenie cykliczne
2. Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna
3. Obiekt
4. Szlak
5. Miejsce

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnym i Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym i gospodarczym, instytucjom, twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom, fundacjom turystycznym, przedsiębiorcom prywatnym, organizatorom turystyki.

Zgłoszenia należy dokonywać elektronicznie za pośrednictwem aplikacji konkursowej, przygotowanej przez Polską Organizację Turystyczną pod adresem: https://konkurs.pot.gov.pl

Instrukcja wypełniania ankiety zgłaszającej produkty turystyczne:

https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/help/wlasciciel

Regulamin konkursu: Regulamin Konkursu – XVIII edycja Certyfikat POT

Termin zgłoszeń do regionalnego etapu konkursu realizowanego przez Śląską Organizację Turystyczną mija 3 września 2021 r.

Oceny produktów turystycznych zgłoszonych do etapu regionalnego konkursu dokona Kapituła powołana przez Śląską Organizację Turystyczną, która spośród zgłoszonych kandydatów, wybierze zgodnie z regulaminem konkursu:
– 3 produkty do etapu ogólnopolskiego,
– spośród 3 wybranych produktów 1 produkt do kategorii Certyfikat Internautów,
– 1 produkt do kategorii Certyfikat Specjalny.
Ponadto Śląska Organizacja Turystyczna ma prawo do zgłoszenia do etapu ogólnopolskiego 1 kandydata do miana Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej – najwyższego tytułu w konkursie.

Konkurs organizowany przez Polską Organizację Turystyczną, przy współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych turystom wydarzeń, imprez turystycznych, obiektów, szlaków i miejsc.

Nagroda – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej,  stanowi wyróżnienie świadczące o wysokiej jakości i atrakcyjności oferty turystycznej, które dzięki konkursowi zyskują dodatkową promocję stanowiącą siłę napędową do dalszego rozwoju lub tworzenia nowych produktów.
Nagrodą główną w Konkursie dla produktu turystycznego, który zostanie wyróżniony „Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji  Turystycznej”  będzie  zrealizowanie  przez  POT  krajowej  kampanii  promocyjnej  w  roku  2022,  o  wartości nie mniejszej niż 150  000 zł. Produkty wyróżnione Certyfikatem POT zostaną włączone w wybrane działania promocyjne realizowane przez POT oraz regionalne organizacja turystyczne, na rynku krajowym  oraz na rynkach objętych działaniami zagranicznych ośrodków POT oraz otrzymają prawo do posługiwania się logo Certyfikatu POT 2021.

 


Przeczytaj również