turystyka śląskie

Ruszyła III edycja konkursu Marka – Śląskie

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego już po raz trzeci ogłaszają rozpoczęcie konkursu „Marka – Śląskie”, której celem jest wyłonienie i wypromowanie produktów, firm i przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, walory i związki z województwem śląskim reprezentują poziom godny naśladowania. Kapituła konkursu honoruje również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu.

Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają prawo same zgłosić swoją kandydaturę.
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
gospodarka, nauka, kultura, sport, turystyka i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe, dziedzictwo kulturowe region.

Kapituła przyznaje dodatkowo nagrodę honorową: „Osobowość Roku”. Nagrody wręczone zostaną 1 września, na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. Wnioski o przyznanie nagrody „Marka – Śląskie” zgłaszający przesyłają wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres biura kapituły konkursu lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl, do 31 maja 2012 rokuUczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie www.riph.com.pl

Zapraszamy do udziału!


Przeczytaj również