turystyka śląskie

Śląska Organizacja Turystyczna na Forum POT – ROT – LOT

W dniach 24-26 października 2022 r. w Łodzi odbyło się Forum Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Doroczne spotkanie ma wzmocnić współpracę  na linii POT – ROT – LOT. W programie spotkania znalazły się takie punkty jak:

  • Plany działania Polskiej Organizacji Turystycznej na 2023 rok – założenia, kluczowe projekty i działania realizowane we współpracy z ROT i LOT.
  • Zaprezentowana została diagnoza strategiczna dla potrzeb komunikacji marketingowej  Polski w turystyce do roku 2030 – prezentacja kluczowych wyników.
  • Drugi dzień to prezentacje Regionalnych Organizacji Turystycznych dotyczące kluczowej działalności organizacji w latach 2017-2022 oraz największych wyzwań, z ramienia ŚOT prezentację wygłosił Adam Wawoczny- Prezes ŚOT.
  • W ramach forum obyły się również spotkania z przedstawicielami Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej dotyczące współpracy na rynkach zagranicznych w 2023 roku.

  


Przeczytaj również