turystyka śląskie

Śląski Pakiet dla Turystyki – wsparcie dla gmin turystycznych oraz wsparcie MŚP z branży turystycznej

W związku z kryzysem spowodowanym pandemią SARS- CoV-2, Zarząd Wojewodztwa podjął decyzję o kontynuacji realizacji Śląskiego Pakietu dla Turystyki. Program realizowany od 2020 roku zakładał wsparcie branży turystycznej w 5 filarach: kampanie społeczne, wsparcie wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej dzieci i młodzieży, wsparcie i rozwój marek turystycznych oraz rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej. Obecnie program, decyzją Zarządu Województwa przy wsparciu Sejmiku, rozszerzony został o kolejne 2 filary: filar VI – wsparcie dla gmin z obszaru turystyki oraz filar VII – wsparcie MŚP z branży turystycznej.

FILAR VI Śląskiego Pakietu dla Turystyki – WSPARCIE DLA GMIN TURYSTYCZNYCH

O pomoc finansową ze środków budżetu Województwa w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki mogą ubiegać się gminy z terenu Województwa Śląskiego, położone w Beskidzie Śląskim, Śląsku Cieszyńskim i Beskidzie Żywieckim, w których turystyka jest kluczowa dla dalszego funkcjonowania. Wysokość wsparcia obejmować ma refinansowanie utraconych w 2021 roku dochodów budżetowych z tytułu decyzji podjętych przez organy gmin na rzecz przedsiębiorców z branży turystycznej.

FILAR VII Śląskiego Pakietu dla Turystyki – WSPARCIE MŚP Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców z branży turystycznej na terenie województwa śląskiego w formie dofinansowania projektów inwestycyjnych podnoszących konkurencyjność przedsiębiorców realizowanych w ramach RPO WSL. Konkurs planowany jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność w szeroko definiowanej branży turystycznej, które odnotowały spadek przychodów na poziomie minimum 30%

Więcej na temat zasad udzielenia pomocy, terminów składania wniosków oraz informacji na temat poszczególnych filarów znajduje się na stronie:

https://dlaturystyki.slaskie.pl


Przeczytaj również