turystyka śląskie

Śląski System Informacji Turystycznej

Śląska Organizacja Turystyczna realizując zapisy Programu Funkcjonowania i Rozwoju Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej przygotowuje dokumentację projektową do zadania pn. „Śląski System informacji Turystycznej”. Dokumentacja posłuży aplikowaniu o środki UE w ramach działania 3.3 Systemy Informacji Turystycznej RPO WSL 2007-2013.

Ponieważ przygotowywany projekt ma charakter systemowy i swoim zasięgiem obejmuje teren całego województwa śląskiego, do udziału w nim na zasadach beneficjenta końcowego zapraszamy wszystkie podmioty prowadzące punkty informacji turystycznej w regionie oraz te, które planują uruchomienie jednostek IT lub rozszerzenie działalności o prowadzenie nieodpłatnych usług informacji turystycznej.

W załącznikach znajduje się charakterystyka projektu oraz dokumenty niezbędne do przystąpienia do projektu.

Zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych, uczestnikiem projektu może być podmiot, który w terminie do dnia 30 września 2009r. złoży pisemną deklarację przystąpienia do projektu (w załączeniu), przejdzie pozytywnie audyt realizowany przez Śląską Organizację Turystyczną (spełni warunki uczestnictwa w projekcie) i w terminie do dnia 10 października 2009r. podpisze umowę współpracy w ramach projektu (wzór w załączeniu). Podmioty zamierzające w ramach projektu otworzyć nowy punkt informacji turystycznej, będą musiały tego dokonać najpóźniej w terminie do końca I kwartału 2011 roku.

Deklaracje uczestnictwa w projekcie prosimy przekazywać do siedziby Śląskiej Organizacji Turystycznej, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2009r. (decyduje data wpływu deklaracji do siedziby).

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy biura Śląskiej Organizacji Turystycznej, tel. 32 2072071, fax: 32 2072072, e-mail: info@silesia-sot.pl.


Przeczytaj również