Śląskie – Mazury – bliskie z natury! – czyli pionierska współpraca dwóch regionalnych organizacji turystycznych

24 sie, 2022 | Aktualności

To hasło promocyjne powstałe w wyniku podpisanego we wrześniu 2021 roku w Lidzbarku Warmińskim listu intencyjnego pomiędzy Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną, a Śląską Organizacją Turystyczną. Oba regiony zadeklarowały tym samym współpracę w zakresie promocji turystycznej atrakcji turystycznych województw – śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Od początku 2022 roku realizowane są wspólne działania obydwu regionalnych organizacji turystycznych poprzez wzajemną promocję regionalnych portali turystycznych www.mazury.travel i www.slaskie.travel w mediach społecznościowych oraz wydanie wspólnego magazynu LOVE WM/LOVE ŚLĄSKIE, w którym zaprezentowane zostały atrakcje turystyczne obu regionów. Dzięki temu nakład magazynu oraz sieć dystrybucji zostały zwiększone, przez co, jeszcze przed sezonem letnim, wydawnictwo trafiło łącznie w nakładzie 8 tys. egzemplarzy do 100 miejsc (wybrane punkty informacji turystycznej oraz obiekty noclegowe) województwa warmińsko-mazurskiego i śląskiego. Zapraszamy do jego lektury
w wersji on-line – lovewm_loveslaskie Publisher Publications – Issuu.

Kolejnym działaniem mającym na celu popularyzację oferty turystycznej obu regionów, był udział w eventach plenerowych. W czerwcu Warmia i Mazury promowały się podczas Festiwalu Górnej Odry, a w sierpniu Śląska Organizacja Turystyczna wraz ze swoimi markami turystycznymi – Beskidami, Śląskiem Cieszyńskim, Jurą Krakowsko – Częstochowską oraz Krainą Górnej Odry zachęcały mieszkańców i turystów odwiedzających Krainę Wielkich Jezior Mazurskich (Giżycko i Mikołajki) do zwiedzania atrakcji turystycznych województwa śląskiego.

Targi turystyczne w dotychczasowej formule, czyli organizowane w centrach targowych i targowo- wystawienniczych tracą na swojej popularności, zarówno u odwiedzających, jak
i wśród wystawców. Myślę, że dużo lepszą formą dotarcia z ofertą regionów do klienta indywidulanego są różnego rodzaju imprezy plenerowe odbywające się w miejscach dużej recepcji ludzi. W tym roku wykorzystaliśmy zatem odbywające się po raz 22-gi Mazury AirShow w Giżycku (w dniach 6-7 sierpnia) oraz długi weekend sierpniowy w Mikołajkach
(12-15 sierpnia), które w tym okresie są w swoim szczycie sezonu – mówi Adam Wawoczny – Prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej. Promocja marek turystycznych
z województwa śląskiego na Mazurach to nie tylko dotarcie do mieszkańców tamtego regionu, ale przede wszystkim do turystów przybywających tam z całej Polski, to zatem potencjalnie szerszy obszar oddziaływania niż targi tylko w jednym mieście, które odwiedzają głównie mieszkańcy tego miasta – dodaje Adam Wawoczny.

W ramach podpisanego porozumienia Regionalne Organizacje Turystyczne współpracują również w zakresie wzbogacania i rozwoju oferty turystycznej regionów, zmierzającej do wydłużania sezonu turystycznego. Taką formą wydłużenia sezonu turystycznego jest turystyka zdrowotna i medyczna. Obydwa regiony mają w tym względzie ogromy potencjał (śląskie w zakresie specjalistycznych placówek medycznych, zaś Warmia i Mazury w zakresie oferty prozdrowotnej oraz wellness i spa oferowanej przez hotele w okresie po wysokim sezonie).

W regionie warmińsko-mazurskim powstają nowe miejscowości uzdrowiskowe wyposażone w najnowocześniejsze technologie do rehabilitacji w ramach turystyki zdrowotnej – mówi Jarosław Klimczak – Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W głównych ośrodkach gdzie zlokalizowane są hotele i obiekty turystyczne tworzone są centra medyczne obsługujące na najwyższym poziomie turnusy prozdrowotne skierowane do turystów krajowych i zagranicznych. Region przygotowuje także specjalną ofertę w zakresie turystyki zdrowotnej skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego – podkreśla Jarosław Klimczak.

Ostatnie trzy latach pokazały, że przed nami nowy czas w zakresie doboru skutecznych narzędzi promocyjnych. Te wybrane w ramach porozumienia obu regionów i zrealizowane
w roku 2022, spotkały się z bardzo dobrym odbiorem, zarówno wśród mieszkańców jak i turystów. Mamy nadzieję, że będą również skuteczne i w dłuższej perspektywie przyczynią się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionach.

Pozostałe w tej kategorii