turystyka śląskie

Śląskie. Pozytywna energia

Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Projekt „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych” realizowany jest w ramach Działania 3.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Promocja turystyki”.
Celem projektu jest przeprowadzenie 14. skutecznych, intensywnych kampanii promocyjnych markowych produktów turystycznych Województwa Śląskiego.
Do celów pośrednich zaliczyć należy:

 • rozwój współpracy wewnątrz województwa dla tworzenia w spójny sposób regionalnych produktów turystycznych,
 • zainicjowanie spójnego regionalnego systemu promocji turystyki,
 • wzrost konkurencyjności produktów turystycznych Województwa Śląskiego przez realizację kampanii promocyjnych

Lider projektu:

 • Śląska Organizacja Turystyczna

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie „Region Beskidy”

 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA

 • Związek Gmin Jurajskich

 

 • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

 

Koszty całkowite projektu wynoszą 1 764 706,00 zł, z tego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) – 1 500 000,00 zł. Realizacja projektu potrwa do końca 2011 roku.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Zakres projektu obejmuje:

 • przeprowadzenie 14 kampanii promocyjnych na krajowych targach turystycznych (regionalne stoisko Województwa Śląskiego)
  • Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu (2010,2011)
  • Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku „Intourex” (2011)
  • Targi Region Turystyczne Na styku kultur w Łodzi (2011)
  • Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego Glob 2012 w Katowicach (2010, 2011)
  • Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie (2010,2011)
  • Gdańskie Targi Turystyczne (2010,2011)
  • Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw w Warszawie (2010,2011)
  • Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu (2010,2011)
 • publikację materiałów promocyjnych w tym wydawnictw informacyjno – promocyjnych dystrybuowanych podczas targów turystycznych
  • Przewodnik „Śląskie z dzieckiem”
  • Przewodnik „Od Jury po Beskidy”
  • Przewodnik turystyczny „Śląskie” + 2 mapy
  • „Szlaki Rowerowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i okolic”
  • Przewodnik „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”
  • Folder „Śląskie Smaki”
  • „Atlas rowerowy Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
  • katalog „Beskidy. Bezgraniczna energia!”
  • Atlas tras rowerowych – przewodnik po szlakach rowerowych polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński
  • Przewodnik po regionalnych produktach turystycznych polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński („Produkty turystyczne” i „Mapa turystyczna” – folder informacyjny z mapą)
  • Przewodnik Jura Krakowsko-Częstochowska
  • Przewodnik Szlak Orlich Gniazd
  • Mapa 101 atrakcji Jury Krakowsko-Częstochowskiej
  • Mapa szlaków rowerowych i pieszych Jury Krakowsko-Częstochowskiej
  • Prezentacja multimedialna Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Linki do poszczególnych kampanii promocyjnych:


Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu