turystyka śląskie

Śląskie promowało się w Opolu

  W dniach 26-28 maja w Opolu trwały Międzynarodowe Targi Turystyczne „W stronę Słońca”. Wydarzenie odbywa się rokrocznie na Rynku w Opolu. W imprezie bierze udział województwo śląskie promując atrakcje turystyczne na stoisku regionalnym. Sąsiedztwo ze śląskim uzasadnia promocję podczas tego wydarzenia.

Opolanie oraz mieszkańcy, którzy odwiedzali targi wykazywali duże zainteresowanie przyjazdem do śląskiego w celach turystycznych. Wielu było w regionie, ale zapowiadało kolejne wizyty.

Szczególnym zainteresowaniem wśród materiałów promocyjnych cieszyły się mapy rowerowe (szczególnie Śląska Cieszyńskiego) oraz przewodniki po poszczególnych częściach woj. śląskiego (Beskidy, Śląsk Cieszyński, Subregion Zachodni, Jura Krakowsko-Częstochowska).

Na stoisku śląskiego wraz ze Śląską Organizacją Turystyczną region promowali:

  • Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku
  • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” (wraz z Jastrzębiem-Zdrój oraz powiatem cieszyńskim)
  • Stowarzyszenie Podziemne Trasy Turystyczne Polski
  • Częstochowska Organizacja Turystyczna z miastem Częstochowa


Przeczytaj również