turystyka śląskie

ŚOT w czołówce ROT-ów

W przeprowadzanym przez branżowy magazyn „Rynek Turystyczny” rankingu Regionalnych Organizacji Turystycznych Śląska Organizacja Turystyczna uplasowała się na wysokim, 3. miejscu. Jak wynika z rankingu, ŚOT ma największy wśród regionalnych organizacji turystycznych budżet, co przekłada się również na skalę naszych działań. W śląskiem czynnych jest najwięcej punktów informacji turystycznej w kraju, na co wpłynął wdrażany od 2011 roku projekt Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. 

 

Tegoroczny ranking przedstawia się następująco:

1. Małopolska OT  136 pkt.
2. Pomorska ROT 132
3. Śląska OT 118
4. ROT Woj. Świętokrzyskiego  110
5. Wielkopolska OT  104
6. ROT Woj. Łódzkiego 93
7. Mazowiecka ROT  91
8. Podlaska ROT 80
9. Zachodniopomorska ROT  78*
10. Warmińsko-Mazurska ROT 78*
11. Dolnośląska OT  71*
12. Opolska ROT 71*
13. Lubelska ROT 68
14. Kujawsko-Pomorska OT 46

* W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności decyduje dodatkowe kryterium – wyższe miejsca w kluczowych kategoriach, czyli liczba członków i budżet organizacji.

* * Danych do rankingu nie przesłały Podkarpacka i Lubuska Organizacja Turystyczna.

W ubiegłym roku ŚOT była na 6. miejscu w rankingu. Pełne zestawienie wszystkich branych pod uwagę kategorii można przeczytać tutaj.


Przeczytaj również