turystyka śląskie

Spotkanie Konsorcjum dot. turystyki rowerowej w Polsce

W dniu 25 lipca w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się spotkanie dotyczące planowanych promocyjnych działań na rzecz turystyki rowerowej na rynkach zagranicznych. W spotkaniu wziął udział również p. Marcin Kozioł – autor dokumentu na zlecenie POT „Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce 2019”.

Analiza obejmuje stan i ocenę stanu szlaków rowerowych na terenie Polski w roku 2019. Powstała ona na bazie m.in. osobistego doświadczenia, opinii uczestników rajdów, projektów i wypraw organizowanych przez autora. Pełny dokument udostępniony został na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Można pobrać go pod linkiem:

Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce 2019.pdf

Podczas spotkania oprócz ogólnych informacji na temat dokumentu omawiane były również kwestie utworzenia ogólnopolskiej witryny dot. turystyki rowerowej w Polsce i promocji ofert podmiotów oferujących pobyty rowerowe oraz planowanej kampanii POT na wiosnę 2020 r.Przeczytaj również