turystyka śląskie

Spotkanie Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”

W dniu 12 listopada 2013 w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania promujące i rozwijające szlak. Dysutkowano również nad planami i akcjami promocyjnymi mającymi na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 10 lokali.    IMG_7712


Przeczytaj również