turystyka śląskie

Szkolenie geologiczne dla jurajskich przewodników turystycznych i edukatorów

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału  w  bezpłatnym szkoleniu dla jurajskich przewodników, organizowanym przez Muzeum Geologiczne, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie dotyczy Geoparku Północnej Jury.

W ubiegłym roku Państwowy Instytut Geologiczny – PIB przeprowadził dla przewodników jurajskich szkolenie dotyczące Geoparku Północnej Jury. Ponieważ spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem i licznymi sugestiami, że warto je kontynuować, organizowane jest kolejne szkolenie w dniu 21 października 2023 r. – w sobotę.

Na szkolenie należy przeznaczyć większość dnia. Szkolenie rozpocznie się od warsztatów –  rozpoznawanie skał i skamieniałości (ok. 2 godz.), które odbędą się w Archiwum Próbek Geologicznych PIG-PIB w Kielnikach (Kielniki Przymiłowice, koło Olsztyna), po czym uczestnicy wyruszą na wycieczkę terenową. Pomiędzy punktami wycieczki trzeba się będzie przemieszczać samochodami. Niestety organizatorzy szkolenia nie dysponują zbiorczym autokarem. Trasa wycieczki obejmie w przybliżeniu kamieniołomy: Warszawski, Amerykan (to w gminie Janów) oraz Janina w Juliance (gm. Przyrów). Następnie planowany jest powrót do Kielnik na ciepły poczęstunek i ewentualne ognisko, podczas których odbędzie się dyskusja dotyczącą geoturystyki, geoedukacji i ochrony georóżnorodności na Jurze.

Szkolenie jest bezpłatne – finansowane ze środków NFOŚiGW.

Na szkoleniu otrzymają Państwo wydany w ubiegłym roku Przewodnik Geoturystyczny po Geoparku Północnej Jury.

Prosimy o pilne przesyłanie e-mailowo (mkrz@pgi.gov.pl) zgłoszeń udziału.

Kontakt:

mgr inż. Monika Krzeczyńska

Zastępca Kierownika

Muzeum Geologiczne

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. 22 45 92 309

kom. 517 080 182
www.pgi.gov.pl


Przeczytaj również