turystyka śląskie

Szkolenie PIT – Jak rozliczyć środki otrzymane w ramach instrumentów antykryzysowych?

Polska izba Turystyki zaprasza na szkolenie: Przeznaczenie, opodatkowanie i dokumentowanie środków uzyskanych przez przedsiębiorców w ramach instrumentów antykryzysowych.

Szkolenie poprowadzą – p. Justyna Zając Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy Polskiej Izby Turystyki oraz p. Anna Stokłosa radca prawny.

Termin szkolenia: 08.12.2020 r., godz.10-14 / platforma wideokonferencji ZOOM
Ilość miejsc ograniczona, bez możliwości nagrywania i udostępniania.

Cena dla członków PIT 100 PLN (+ 23% VAT)
Cena dla pozostałych osób 200 PLN (+ 23% VAT)

Rejestracja uczestników jest możliwa tylko i wyłącznie przez link aktywacyjny do systemu konferencyjnego COFFEE https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1099
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu. Akceptowane będą jedynie te osoby, które maja właściwy, tj. zgodny ze zgłoszeniem opis na ZOOM ie.

Program szkolenia:
Przeznaczenie, opodatkowanie i dokumentowanie środków uzyskanych przez przedsiębiorców w ramach instrumentów antykryzysowych

 1. Ogólne zasady wydatkowania środków
  2. Dokumentowanie wydatkowania środków
  3. Subwencja PFR
  a) cele, na jakie można przeznaczyć subwencję
  b) ograniczenia co do przeznaczenia środków z subwencji
  c) rozliczenie subwencji PFR
  – jak liczyć poziom zatrudnienia
  – skumulowana strata
  – początek biegu 12 miesięcy prowadzenia działalności
  4. Narzędzia antykryzysowe nadal dostępne dla przedsiębiorców / pracodawców
  5. Nowe zwolnienie z ZUS
  a) kwalifikacja do zwolnienia, okres objęty zwolnieniem, wniosek o zwolnienie, termin
  b) Zwolnienie z ZUS a wysokość podatku
  c) Zwolnienie z ZUS a składka zdrowotna
  6. Świadczenie postojowe oraz dodatkowe świadczenie postojowe
  a) warunki formalne uzyskania świadczenia (jak rozumieć brak poprawy sytuacji materialnej)
  b) łączenie świadczenia postojowego z innymi świadczeniami (np. zasiłkiem opiekuńczym)
  c) przeznaczenie środków świadczenia postojowego
  d) skutki podatkowe świadczenia postojowego
  7. Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorcy
  a) warunki formalne uzyskania, analiza umowy pożyczki, warunki umorzenia
  b) na co można przeznaczyć mikropożyczkę
  c) okres wydatkowania
  d) dokumentowanie wydatkowania
  e) mikropożyczka a wartość przychodu
  8. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników z FGŚP i FP – rozliczenie
  a) rygor zwrotu dofinansowania
  b) rozliczenie dofinansowania
  c) skutki podatkowe dofinansowania
  d) okres kontroli urzędu pracy, US na co zwrócić uwagę

Poniżej kilka technicznych wskazówek:
W szkoleniu można aktywnie uczestniczyć za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ZOOM, po zalogowaniu się przez link aktywacyjny, który zostanie Państwu przesłany o godz. 9:30 dnia 08.12.
1. Po zalogowaniu do ZOOM-a, proszę sprawdzić urządzenia audio-video
2. W czasie, kiedy Państwo nie zabierają głosu, proszę o wyłączenie mikrofonu, po poruszeniu myszką w lewym dolnym rogu ikona mikrofonu (mute).
3. WAŻNE – Prosimy o podpisanie swojego zdjęcia poglądowego imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy. W górnym prawym rogu znajdują się „…”, po rozwinięciu menu przez polecenie „Rename” proszę o nadanie ujednoliconego podpisu Imię, Nazwisko (skrót literowy firmy) np. Anna Kowalska PIT
4. Proszę o zalogowanie się ok. godz. 9:30 (wyłączenie kamery i mikrofonu) oraz pełną gotowość ok. godz. 9:45Zapraszamy

Zaprasza:

Biuro Wykonawcze
Polskiej Izby Turystyki

www.pit.org.pl
www.wspierajmysie.eu


Przeczytaj również