turystyka śląskie

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki w magazynie LOVE WM/LOVE ŚLĄSKIE

Śląskie-Mazury – bliskie z natury! – czyli pionierska współpraca dwóch regionalnych organizacji turystycznych.

To hasło promocyjne powstałe w wyniku podpisanego we wrześniu 2021 roku w Lidzbarku Warmińskim listu intencyjnego pomiędzy Warmińsko-Mazurską Regionalną Organizacją Turystyczną, a Śląską Organizacją Turystyczną. Oba regiony zadeklarowały tym samym współpracę w zakresie promocji turystycznej atrakcji turystycznych województw: śląskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Od początku 2022 roku realizowane są wspólne działania obydwu regionalnych organizacji turystycznych poprzez wzajemną promocję regionalnych portali turystycznych www.mazury.travel i www.slaskie.travel w mediach społecznościowych oraz wydanie wspólnego magazynu LOVE WM/LOVE ŚLĄSKIE, w którym zaprezentowane zostały atrakcje turystyczne obu regionów.

Dzięki temu nakład magazynu oraz sieć dystrybucji zostały zwiększone, przez co, jeszcze przed sezonem letnim, wydawnictwo trafiło łącznie w nakładzie 8 tys. egzemplarzy do 100 miejsc (wybrane punkty informacji turystycznej oraz obiekty noclegowe) województwa warmińsko-mazurskiego i śląskiego.

W magazynie zaprezentowany został również Szlak Kulinarny Śląskie Smaki.

Zapraszamy do jego lektury w wersji on-line:

lovewm_loveslaskie Publisher Publications – Issuu.Przeczytaj również