turystyka śląskie

Szlakowy case w magazynie „Purpose”

Odbywająca się w Łodzi konferencja „Kultura i Turystyka – wspólna droga” znalazła swoje odzwierciedlenie w kolejnym numerze magazynu „Purpose – przedsiębiorczość w kulturze”. Najnowszy numer magazynu w całości poświęcony jest wzajemnym zależnościom między turystyką a kulturą. Czytelnik może  się z niego dowiedzieć m. in.  czym jest questing, czyli jeden z najnowszych trendów w światowej turystyce, jak wygląda Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz czy turystyka przyrodnicza ma coś wspólnego z kulturą.

Zapraszamy do lektury! Artykuł o SZT można przeczytać tutaj.


Przeczytaj również