turystyka śląskie

Szukamy Najlepszego Produktu Turystycznego roku – konkurs na CERTYFIKAT POT

Śląska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w regionalnym
etapie konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat 
Polskiej Organizacji Turystycznej 2018”. 
Zgłoszenia wydarzeń cyklicznych, pakietów usług turystycznych 
(imprez turystycznych), obiektów, szlaków oraz miejsc (obszarów) 
z terenu woj. śląskiego przyjmowane są do 20 września 2018 roku.  
Jaki produkt w tym roku zostanie tym najlepszym? Dowiemy się 
w listopadzie podczas uroczystej Gali wręczenia nagród. 

IDEA KONKURSU
Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny organizowany jest przez Polską Organizację Turystyczną od ponad 16 lat.
Jego celem jest stałe podnoszenie jakości i konkurencyjności oferty turystycznej, poprzez nagradzanie produktów, 
które wyróżniają się nie tylko atrakcyjnością turystyczną a co za tym idzie są chętnie odwiedzane i polecane przez
turystów, ale też te nowatorskie, rozwijające się oraz przyjazne turystom. 
ETAP REGIONALNY 
Do etapu ogólnopolskiego trafiają produkty wytypowane w etapie regionalnym. Nad etapem regionalnym z kolei w 
woj. śląskim czuwa Śląska Organizacja Turystyczna. 
Zgłoszenia do konkursu przysługują regionalnej i Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym 
i gospodarczym, instytucjom, twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom, fundacjom turystycznym, 
przedsiębiorcom prywatnym i organizatorom turystyki.
Zgłoszenia należy składać poprzez formularz dostępny w aplikacji internetowej pod adresem: www.konkurs.pot.gov.pl

Kandydatury zgłaszać można do 20 września 2018 r. w następujących kategoriach:
- Wydarzenie cykliczne 
- Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna
- Obiekt
- Szlak 
- Miejsce/obszar

Spośród propozycji trzy produkty turystyczne wybrane przez Kapitułę Konkursową Śląskiej Organizacji Turystycznej, 
zgłoszone zostaną do etapu ogólnopolskiego. Laureaci, którzy otrzymają Certyfikat w etapie ogólnopolskim, zostaną 
włączeni w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT na rynku krajowym oraz rynkach objętych działaniami 
Zagranicznych Ośrodków POT. 
Kandydata do miana Złotego Certyfikatu POT, najwyższej nagrody w konkursie, zgłasza Śląska Organizacja Turystyczna.
 Laureatowi przysługiwać będzie zrealizowanie przez POT krajowej kampanii promocyjnej w 2019, o wartości nie 
mniejszej niż 100 tys. złotych! Jest więc o co walczyć. 
Dodatkowo Kapituła konkursu może także wyróżnić Certyfikatem Specjalnym produkty zlokalizowane w małych 
ośrodkach, posiadające obiecujący potencjał rozwojowy. Certyfikat przyznają także Internauci. 

Posiadanie Certyfikatu POT jest swojego rodzaju rekomendacją stanowiącą o wysokiej randze i jakości produktu. 

CZWARTE ZŁOTO DLA ŚLĄSKIEGO?

Atrakcje turystyczne w województwie śląskim nagradzane były wielokrotnie. Certyfikaty otrzymały m.in. 
Zabrze – miasto turystyki przemysłowej, Zamek Ogrodzieniec, Festiwal i Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”®, 
Industriada czy Tydzień Kultury Beskidzkiej.
Na uwagę zasługuje fakt, że Śląskie na przestrzeni wszystkich edycji konkursu otrzymało 3 najważniejsze nagrody 
dla wyjątkowych atrakcji i Szlaków (Szlak Zabytków Techniki - 2008, Szlak Orlich Gniazd - 2012 i 
Industriada – Święto Szlaku Zabytków Techniki – 2016) określane mianem Oskarów polskiej turystyki - 
Złote Certyfikaty. To najlepszy wynik w kraju!
Czy w tym roku śląskie zdobędzie kolejny Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej? Które produkty otrzymają
miano Najlepszego Produktu Turystycznego 2018 roku? 
Tego dowiemy się w listopadzie podczas uroczystej Gali. 

* * *
Kryteria oceny merytorycznej w etapie ogólnopolskim (zgodnie z regulaminem):
1. Opis produktu
2. Perspektywy dalszego rozwoju produktu – plan działań, strategia rozwoju, członkostwo w sieciach, stowarzyszeniach, klastrach
3. Opis atrakcyjności produktu turystycznego z punktu widzenia turystów 
4. Podjęte działania na rzecz komercjalizacji produktu turystycznego – działania związane z wprowadzeniem produktu turystycznego na rynek 
5. Zastosowane innowacje w rozwoju produktu
6. Wykorzystanie nowych technologii w rozwoju produktu i jego promocji 
7. Gospodarcze, społeczne i ekonomiczne znaczenie produktu turystycznego dla rozwoju regionu
8. Zgodność z kierunkami działania POT
9. Opis podjętych działań promocyjnych 

Regulamin XVI edycji Konkursu.pdf
W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
Natalia Wójcik
Specjalista ds. promocji 
i informacji turystycznej
natalia@silesia.travel
tel. 32 207 207 1

Przeczytaj również