turystyka śląskie

Targi turystyczne w Łodzi i Wrocławiu – zaproszenie do udziału

IMG_0300W związku z promocją województwa śląskiego podczas zbliżających się turystycznych wydarzeń targowych:

– Międzynarodowych Targów Turystycznych MTT Wrocław 2015 – 27 lutego – 1 marca
– Targów „Regiony Turystyczne – Na styku kultur” 2015 – 13-15 marca

serdecznie zapraszamy do udziału oraz promocji na stoisku regionalnym Województwa Śląskiego.
Oferta udziału znajduje się poniżej. W jej ramach podwystawca stoiska regionalnego otrzymuje dostęp do lady promocyjnej w celu prezentacji swojej oferty.  Zgłoszenia do udziału w w/w wydarzeniach przyjmujemy do 2 lutego na załączonej karcie zgłoszenia (mailowo lub faxem).

Targi „Regiony Turystyczne – Na Styku Kultur” w Łodzi:
Oferta udziału w stoisku regionalnym Na styku kultur 2015

Zgłoszenie podwystawcy Na Styku Kultur 2015

Targi Turystyczne MTT Wrocław 2015:
Oferta udziału w stoisku regionalnym MTT Wrocław 2015
Zgłoszenie podwystawcy MTT Wrocław 2015

W razie pytań osobą do kontaktu pozostaje p. Natalia Wójcik 32 207 207 1 , natalia@silesia.travel

 


Przeczytaj również