turystyka śląskie

Turystyczna Szkoła – projekt POT

Polska Organizacja Turystyczna realizuje projekt „Turystyczna Szkoła” skierowany do nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i średnich. Podstawą projektu jest strona internetowa z bazą materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz bazą scenariuszy wycieczek szkolnych. Celem POT w ramach projektu jest wykreowanie wśród młodzieży modę na wyjazdy po Polsce, edukacja o potencjale regionów turystycznych oraz dostarczenia narzędzi wspomagających kadrę pedagogiczną zarówno w zakresie edukacji jak i planowania wycieczek.

 

CELE  PROJEKTU

  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów i nauczycieli (pośrednio także rodziców) o atrakcyjności turystycznej Polski
  • kreowanie mody na podróżowanie wśród młodzieży –  bardzo licznej grupy, dopiero kształtującej swoje nawyki,
  • dostarczenie nauczycielom narzędzia w postaci bazy/scenariuszy wycieczek inspirującego do odwiedzania nowych miejsc w Polsce, ułatwiającego samodzielne planowanie i organizowanie wyjazdów szkolnych oraz umożliwiającego odnalezienie atrakcji turystycznych na wysokim poziomie i dobranie wycieczki do programu nauczania,
  • dostarczenie atrakcyjnych narzędzi dydaktycznych –  czyli bazy materiałów dla nauczycieli-  niezbędnych do zdigitalizowania lekcji zgodnie z aktualnymi potrzebami młodzieży oraz z koniecznością przeniesienia edukacji do on-line’u. Baza materiałów dydaktycznych skierowanych do nauczycieli, stanie się istotnym narzędziem umożliwiającym szersze poznawanie przez uczniów polskich regionów i atrakcji turystycznych w aspekcie geograficznym, historycznym etc, ale również zwiększy szanse na odkrywanie nowych obiektów dzięki interesującym warsztatom edukacyjnym dostępnym w bazie (centra nauki itp.);

Polska Organizacja Turystyczna zachęca do dołączenia do projektu. Link do rejestracji oraz wprowadzania wycieczek i materiałów edukacyjnych znajduje się poniżej:
https://pot.hosting6.okinet.pl/rejestracja/

*W bazie wycieczek nie mogą wprowadzane być oferty komercyjne – baza ma charakter jedynie informacyjno-promocyjny, która będzie inspirować zarówno nauczycieli jak i rodziców do organizowania wycieczek szkolnych do polskich regionów i miejscowości.

Ze strony POT projekt koordynuje p. Jolanta Wołowiec jolanta.wolowiec@pot.gov.pl


Przeczytaj również