turystyka śląskie

V polsko-czeskie spotkania branżowe z udziałem ŚOT

W dniach 5 i 6 kwietnia w Pradze odbyły się polsko-czeskie spotkania branżowe. To projekt realizowany od 2011 roku a jego głównym celem jest  transgraniczna aktywizacja podmiotów funkcjonujących w niemal wszystkich obszarach życia społecznego miast. Kolejne edycje projektu pokazały potencjał samorządów w dążeniu do wspólnych celów, o czym świadczy stale wzrastająca ilość realizowanych projektów, przedsięwzięć transgranicznych oraz ich charakter.

Podczas drugiego dnia wydarzenia odbyła się międzynarodowa konferencja z udziałem zaproszonych gości podejmująca tematykę:

Potencjał turystyczny regionów poprzemysłowych szansą zmiany wizerunku i charakteru polsko-czeskiego pogranicza na przykładzie współpracy trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński:  Hawierzów – Jastrzębie-Zdrój – Karwina.

W spotkaniu Śląską Organizację Turystyczną reprezentowała Dyrektor Biura ŚOT, która podczas spotkania wygłosiła prezentację „Partnerstwo regionalne i subregionalne jako wartość dodana współpracy w turystyce na rzecz promocji wizerunku województwa i pogranicza”.Przeczytaj również