turystyka śląskie

Nowe władze ŚOT – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiej Organizacji Turystycznej

W dniu 7 września odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Śląskiej Organizacji Turystycznej, które wybrało władze organizacji na lata 2021-2025.   Prezesem Śląskiej Organizacji Turystycznej na kolejną kadencję wybrany został pan Adam Wawoczny reprezentujący Województwo Śląskie. Poniżej przedstawiamy aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Śląskiej Organizacji Turystycznej:

 

 1. Adam Wawoczny – Prezes Zarządu – Przedstawiciel Województwa Śląskiego
  2. Grzegorz Chmielewski – Wiceprezes Zarządu – Prezes Oddziału Śląskiego Polskiej Izby Turystyki
  3. Adam Markowski – Wiceprezes  Zarządu – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich
  4. Roman Bargieł – Wiceprezes Zarządu – Przedstawiciel Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach
  5. Andrzej Lichota – Skarbnik,  przedstawiciel Ośrodka Harcerskiego Śląskiej Chorągwi ZHP „Hotel SKAUT” w Chorzowie
  6. Anna Kuś – Sekretarz, Biuro Podróży „Polan”
  7. Sylwia Banaszewska – Członek Zarządu, Miasto Gliwice
  8. Wojciech Dziąbek –  Członek Zarządu – Przedstawiciel Województwa Śląskiego, Dyrektor Departamentu Turystyki UMWSL
  9. Wojciech Juroff – Członek Zarządu – przedstawiciel Miasta Dąbrowa Górnicza
  10. Jarosław Klimaszewski – Członek Zarządu – Prezes Stowarzyszenia Region Beskidy i Przewodniczący Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego „Aglomeracja Beskidzka”
  11. Wojciech Ostaszewski – Członek Zarządu – Dyrektor biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
  12. Dariusz Gacek – Członek Zarządu – Miejskie Centrum Informacji i Turystyki Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich
  13. Krystyna Gołąbek – Członek Zarządu – Business Service GALOP
  14. Lucjan Karasiewicz – Członek Zarządu, Prezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Krystyna Papiernik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Przedstawicielka Szczyrkowskiej Izby Gospodarczej
  2. Aleksandra Malczyk – Zastępca Przewodniczącej,  Przedstawicielka Gminy Ornontowice
  3. Grzegorz Boksa –  Sekretarz Komisji – Sekretarz Jurajskiej Organizacji Turystycznej
  4. Dorota Kosińska – Członek Komisji – Miasto Zabrze
  5. Piotr Kowalski
  – Członek Komisji – Miasto Bytom
  6. Edward Kutyła – Członek Komisji – Prezes PTTK Oddział w Jastrzębiu Zdroju


Przeczytaj również