turystyka śląskie

Walne Zebranie Śląskiej Organizacji Turystycznej

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Śląskiej Organizacji Turystycznej. Przedmiotem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego ŚOT za rok 2019, przedstawienie sprawozdana z działalności ŚOT oraz Komisji Rewizyjnej w 2019 oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za ubiegły rok.

Przedmiotem obrad były również wybory uzupełniające skład Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej.

W wyborach uzupełniających członkami Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej zostali:

  • Bogdan Kasperek – przedstawiciel Powiatu Cieszyńskiego
  • Wojciech Juroff – przedstawiciel Miasta Dąbrowa Górnicza
  • Andrzej Lichota – przedstawiciel Ośrodka Harcerskiego Śląskiej Chorągwi ZHP „Hotel SKAUT”

 Przeczytaj również