turystyka śląskie

Walne Zgromadzenie Członków Śląskiej Organizacji Turystycznej

W piątek, 18 maja, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Śląskiej Organizacji Turystycznej. W trakcie obrad przyjęto  sprawozdanie Zarządu z działalności ŚOT za rok 2011, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Śląskiej Organizacji Turystycznej za rok 2011. Udzielono również absolutorium Zarządowi ŚOT za rok 2011.


Przeczytaj również