turystyka śląskie

Walne Zgromadzenie Członków ŚOT

We wtorek, 12 grudnia, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Śląskiej Organizacji Turystycznej. W trakcie obrad przyjęto plan pracy Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz jej budżet na 2012 r. Większością głosów zadecydowano również o podniesieniu składki członkowskiej o około 5%. Walne Zgromadzenie zakończyło tradycyjne wigilijne spotkanie członków ŚOT.Gallery is empty!


Przeczytaj również