turystyka śląskie

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 2023 roku – raport GUS

Główny Urząd Statystyczny opracował badania na temat wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w Polsce w 2023r.

Według stanu w dniu 31 lipca 2023 r. w Polsce działalność prowadziło 9 809 turystycznych obiektów noclegowych i było ich o 43 (tj. o 0,4%) więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost liczby obiektów odnotowano w zespołach domków turystycznych (o 57 obiektów), następnie w pokojach gościnnych/kwaterach prywatnych (o 45) i szkolnych schroniskach młodzieżowych (o 13). Spadki liczby obiektów odnotowano w 12 rodzajach obiektów, w tym największy w kwaterach agroturystycznych (o 29 obiektów).

Z turystycznych obiektów noclegowych w 2023 r. skorzystało 36,2 mln turystów, którym udzielono 92,8 mln noclegów. W porównaniu z 2022 r. było to odpowiednio o 5,8% i 3,2% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2023 r. wyniósł 40,5% i w porównaniu z poprzednim rokiem był wyższy o 0,1 p.proc.

W województwie śląskim turyści korzystający z noclegów stanowili liczbę 2723 tys. z czego 403 tys. stanowili turyści z zagranicy. Udzielono noclegów 6257 tys., w tym 904 tys. turystom z zagranicy. To stanowiło 37,9 %, z czego plasuje województwo śląskie na 7 miejscu wśród wszystkich województw.

Raport do pobrania TUTAJ

 


Przeczytaj również