turystyka śląskie

Założenia Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej

W trakcie konferencji inaugurującej ostatni etap przygotowań do projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” została podpisana umowa partnerska pomiędzy ŚOT a subregionalnymi partnerami tego przedsięwzięcia. W konferencji udział wzięli przedstawiciele 87 podmiotów deklarujących udział w projekcie.

Umowę partnerską podpisali:
– za Śląską Organizację Turystyczną – Zbyszek Zaborowski, prezes ŚOT
– za Stowarzyszenie „Region Beskidy” – Andrzej Płonka, sekretarz stowarzyszenia
– za Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA” – Janusz Pierzyna, prezes
– za Górnośląski Związek Metropolitalny – Zbigniew Podraza i Marek Kopel, członkowie zarządu GZM
– za Związek Gmin Jurajskich – Adam Markowski, przewodniczący ZGJ
– za Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – Tadeusz Skatuła, przewodniczący Związku

Dzięki projektowi Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej:
– w śląskim powstanie prawie 50 nowych miejsc, w których turysta uzyska informację turystyczną
– drogę do najważniejszych 200 atrakcji województwa wskazywać będzie kolejnych 950 charakterystycznych, brązowych znaków drogowych
– portal turystyczny GoSilesia.pl – który już zyskał miano Dobrej Strony Turystyki – zostanie wzbogacony m. in. o szereg mobilnych usług wraz z technologią GPS i przekształcony w turystyczny portal społecznościowy.

Projekt będzie realizowany w latach 2011-2013.

* * *
Prezentację Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej można pobrać poniżej.


Przeczytaj również