turystyka śląskie

Zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Śląskiej Organizacji Turystycznej

Dnia 12.06.2023 roku w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie odbyło się Zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie Członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.  Przedmiotem spotkania było:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Śląskiej Organizacji Turystycznej Lokalnej Organizacji Turystycznej Miasta Gwarków oraz Turystycznej Grupy Regionalnej GOPR Grupy Jurajskiej.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Walnego Zebrania Członków ŚOT w sprawie udzielenia poparcia  dla Chorągwi Śląskiej ZHP dla ich starań o organizacje  Zlotu ZHP w roku 2026.
  3. Omówienie bieżącej działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Po zebraniach uczestnicy mieli możliwość zwiedzania oraz zapoznania się z ofertą Muzeum Hutnictwa w Chorzowie – nowego obiektu na Szlaku Zabytków Techniki.

 

 

 


Przeczytaj również