turystyka śląskie

Zmiana w dofinansowaniu działalności wydawniczej i promocyjnej członków ŚOT.

Informujemy, iż Muzeum Szkoły i Ciekawostek zrezygnowało z przyznanego dofinansowania, w związku z tym ogólna kwota przyznanych dotacji wynosi 78 500,00 zł.


Przeczytaj również