turystyka śląskie

Badania ruchu turystycznego za 2022 rok

Moda na Polskę trwa. Województwo śląskie z roku na rok, jest coraz częściej wybierane na cel podróży i wypoczynku. Tendencji wzrostowej ruchu turystycznego dowodzą badania ruchu turystycznego przeprowadzane na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej. Najnowszy raport odwiedzin turystów w województwie śląskim w 2022 roku pokazuje, że region odwiedziło 5,3 mln. turystów (w poprzednim pomiarze za rok 2021: 4,5 mln). Według szacunków zostawili oni w województwie około 5,5 mld złotych.

Badania ruchu turystycznego zlecane są przez Śląską Organizację Turystyczną każdego roku. Dzięki temu na bieżąco monitorowany jest ruch turystyczny spoza regionu, mieszkańców województwa w jego obrębie oraz szacowana wielkość ruchu turystycznego z zagranicy.

Profil turysty odwiedzającego śląskie

Liczba turystów odwiedzających województwo w roku 2022 jest większa od liczby odwiedzających w poprzednim roku (za 2021 rok). W obecnym pomiarze 13% osób spoza województwa śląskiego zadeklarowało odwiedzenie regionu a w 2021 roku odsetek ten wyniósł 10%; zwiększył się także odsetek mieszkańców województwa odbywających podróż po regionie. Obecnie 50% mieszkańców deklaruje, że odbyło podróż po województwie (wzrost w porównaniu do roku 2021, gdzie taką podróż deklarowało 44%). Szacowane liczby odwiedzin w województwie wyniosły odpowiednio: 3,5 mln osób spoza województwa i 1,8 mln osób z województwa śląskiego.

Cel wizyty

Najpopularniejszy cel wizyty to, podobnie jak w latach poprzednich, odwiedziny u rodziny i bliskich (54% wskazań). Cel wizyty warunkuje również najbardziej popularny rodzaj zakwaterowania – u rodziny i znajomych (52% wskazań). Mieszkańcy województwa śląskiego podróżujący po regionie najczęściej wskazywali jako cel podróży wypoczynek na łonie natury (51%).

Gdzie podróżują najchętnej?

Z danych wynika, że najwięcej turystów odwiedziło okolice Katowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza i Gliwic, co może sugerować, że ta część województwa śląskiego jest szczególnie atrakcyjna turystycznie. Drugie miejsce zajmują okolice Pszczyny, Bielska-Białej, Szczyrku, Żywca, Jeleśni i Korbielowa. Okolice Częstochowy, Olsztyna, Lubińca, Myszkowa, Zawiercia, Pilicy i Ogrodzieńca zajmują trzecie miejsce

Turyści przyjazdowi, a turyści wewnętrzni

W ramach ruchu turystycznego przyjazdowego spoza regionu najczęściej odwiedzanymi terenami województwa były okolice Katowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic (36% wskazań, podobnie jak w 2021 roku – 37%). Natomiast turyści wewnętrzni podobnie jak w poprzednim roku najczęściej wybierali okolice Wisły, Ustronia, Istebnej, Koniakowa, Cieszyna i Skoczowa (aż 64% wskazań).

Wydatki turystów

Średnie wydatki turystów spoza regionu wyniosły w obecnym pomiarze 208 zł dziennie na osobę co jest wartością wyższą od tej deklarowanej w 2021 roku (143 zł). Biorąc pod uwagę liczbę turystów, średnie wydatki oraz długość pobytu w regionie, łączne wydatki turystów spoza województwa śląskiego w roku 2022 oszacowano w bardzo dużym przybliżeniu na około 3,6 mld złotych (w poprzednim roku tj. 2021r.: 2,9 mld). Łączne wydatki turystów z województwa (średnia wydatków na osobę na dzień to 190 zł) oszacowano natomiast na 1,9 mld złotych (w poprzednim roku 2,4 mld). Należy jednak pamiętać, że szacunki te oparte są na deklaracjach oraz pochodzą od stosunkowo niewielkiej liczby respondentów udzielających odpowiedzi na to pytanie. Łączne szacowane wydatki turystów w województwie śląskim to zatem kwota ok. 5,5 mld zł.

Sezonowość pobytów

Niezmiennie województwo najczęściej odwiedzane jest w okresie letnim. Na ten okres przypada 36% wszystkich wizyt turystów spoza regionu. Turyści z województwa śląskiego najczęściej wyjeżdżali turystycznie wewnątrz regionu w sezonie zimowym (36% wszystkich podróży). Turyści krajowi i regionalni preferują podróże w lecie, chociaż w 2021 roku odsetek turystów regionalnych wiosną był znacznie wyższy niż u turystów krajowych. Z kolei zimą w 2022 roku wzrosła liczba turystów krajowych i regionalnych.

Natomiast w przypadku turystów zagranicznych, dominującą porą roku w 2021 roku było lato, a w 2022 roku zdecydowanie wiosna. W 2021 roku jesień była również popularna, ale w 2022 roku liczba turystów zagranicznych, którzy przyjechali jesienią, znacznie spadła.

Długość pobytu

Średni czas spędzony na terenie województwa śląskiego w 2022 roku wyniósł 5,2 dni (wynik niższy od wyniku z 2021 roku – 7,4 dni).

Turyści zagraniczni

Analizując dane dotyczące pochodzenia turystów zagranicznych, zauważamy, że w 2022 roku odnotowano znaczny wzrost liczby turystów z Ukrainy, który wynikał przede wszystkim z agresji Rosji na Ukrainę. Warto zaznaczyć, że wśród ogólnej liczby turystów zagranicznych, aż 994 tysiące stanowili mieszkańcy Ukrainy. Należy jednak pamiętać, że większość tych osób przybyła do Polski nie w celach turystycznych, lecz jako uchodźcy.

———————————————————————————-

  1. Raport robiony metodą omnibusową – wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej próbie Polaków, zrobiony przez firmę Research Collective:

Raport Badanie Ruchu Turystycznego 2022

  1. Raport z big data – danych komórkowych zrobiony przez firmę Selectiv:

Raport Badanie Ruchu Turystycznego 2022

 

Przeczytaj również