turystyka śląskie

Badanie ruchu turystycznego w woj. śląskim za 2019 rok

Na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej przeprowadzone zostało badanie ruchu turystycznego w Woj. Śląskim za 2019 rok. Raport dostępny jest poniżej. 

W 2019 roku łącznie 17,2% dorosłych Polaków deklarowało wizytę przynajmniej z jednym noclegiem w województwie śląskim.
Szacowana przybliżona liczba turystów, które odwiedziły województwo w zeszłym roku to około 5,4 mln (w poprzednim roku: 5,7
mln).
Szacowane liczby odwiedzin w województwie wyniosły odpowiednio: 3 mln osób spoza województwa i 2,4 mln osób z województwa śląskiego.
Analizując profil turystów odwiedzających region w 2019 roku, odwiedzającymi byli zarówno mężczyźni jak i kobiety, najczęściej osoby w średnim wieku (40-49 lat).

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne gości największy odsetek stanowili mieszkańcy
województwa mazowieckiego (21% odwiedzających), małopolskiego (16% ogółu) oraz dolnośląskiego (13%).

Raport Badanie Ruchu Turystycznego za 2019 29.04.20.pdf


Przeczytaj również