turystyka śląskie

Badanie ruchu turystycznego w Woj. Śląskim za 2021 rok

Na zlecenie Śląskiej Organizacji Turystycznej przeprowadzone zostało badanie ruchu turystycznego w Woj. Śląskim za 2021 rok. Raport dostępny jest poniżej. 

W 2019 roku łącznie 14,3% dorosłych Polaków deklarowało wizytę przynajmniej z jednym noclegiem w województwie śląskim.
Szacowana przybliżona liczba turystów, które odwiedziły województwo w zeszłym roku to około 4,5 mln (w poprzednim roku: 5,4
mln).
Szacowane liczby odwiedzin w województwie wyniosły odpowiednio: 2,9 mln osób spoza województwa i 1,6 mln osób z województwa śląskiego.
Analizując profil turystów odwiedzających region w 2019 roku, odwiedzającymi byli częściej mężczyźni niż kobiety, najczęściej osoby w średnim wieku (30-39 lat).

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne gości największy odsetek stanowili mieszkańcy
województwa mazowieckiego (21% odwiedzających), wielkopolskiego (18% ogółu) oraz zachodniopomorskiego (10%).

Średnie wydatki turystów oszacowano na ok. 2,9 mld zł (w poprzednim roku badanym tj. 2019 r.: 2,7 mld). Wydatki turystów z województwa śląskiego wyniosły 2,4 mld zł (w 2019 r.: 2,1 mld). Łącznie wydatki turystów w 2021 r. wyniosły 5,3 mld (w roku 2019: 4,8 mld).

Raport Badanie Ruchu Turystycznego 2021

 


Przeczytaj również