turystyka śląskie

Badanie rynku turystycznego w Czechach

Aktywność turystyczna mieszkańców Czech, cele i motywy przyjazdów z Czech do Polski oraz średnia długość pobytów turystów z Czech w Polsce to tylko niektóre z zagadnień opisanych w dokumencie „Rynek turystyczny Czech”. Analiza rynku turystycznego naszych południowych sąsiadów wykonana została na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez ekspertów powołanych przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. Z badań wynika m.in. że do
najczęściej odwiedzanych regionów przez turystów z Czech w latach 2007-2009 należały województwa: dolnośląskie, śląskie oraz

mazowieckie natomiast największy przyrost odwiedzin dla naszego województwa odnotowano w roku 2009 – był to wzrost w porównaniu z rokiem 2007 o 4 punkty procentowe. W rankingu najczęściej odwiedzanych miast Katowice znalazły się w pierwszej trójce.
Opracowanie dostępne jest poniżej. Serdecznie zapraszamy do lektury.
Rynek turystyczny Czech


Przeczytaj również