turystyka śląskie

Cyfrowy System Informacji Turystycznej (CSIT) dla województwa śląskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro Cyfrowy System Informacji Turystycznej (CSIT) dla województwa śląskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski)


Przeczytaj również