Zamówienia

Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania drogowego

Śląska Organizacja Turystyczna ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania drogowego. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Formularz oferty - zał 1 Kosztorys_ofertowy_- do wypełnienia Kosztorys_ofertowy_SZZT_2017 Regulamin zapytania...