turystyka śląskie

Zamówienia

Protokół z wyboru ofert w postępowaniu dot. oznakowania rowerowego (2)

Protokół z wyboru ofert w postępowaniu na wykonanie i instalację oznakowania rowerowego Szlaku Orlich Gniazd oraz demontaż i likwidację starego oznakowania. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem. Protokół z wyboru ofert Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd na terenie Województwa Śląskiego 2

Śląska Organizacja Turystyczna ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd na terenie Województwa Śląskiego. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Regulamin zapytania ofertowego Specyfikacja techniczna Formularz oferty Zestawienie znaków Zestawienie znaków Arkusz kalkulacyjny wyszczególniający ceny Czytaj dalej »

Protokół z wyboru ofert na oznakowanie Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd na terenie Województwa Śląskiego

Informujemy o unieważnieniu postępowania na oznakowanie Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd na terenie Województwa Śląskiego ze względu na to, iż wszystkie oferty przekroczyły kwotę kosztorysu inwestorskiego tego zadania. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem. Protokół z wyboru ofert - unieważnienie postępowania Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd na terenie Województwa Śląskiego

Śląska Organizacja Turystyczna ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie oznakowania Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd na terenie Województwa Śląskiego. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami. Regulamin zapytania ofertowego Specyfikacja techniczna Formularz oferty Zestawienie znaków Zestawienie znaków Arkusz kalkulacyjny wyszczególniający ceny Czytaj dalej »

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu „Mobilne Śląskie”

Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu „Mobilne Śląskie” Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014 – Czytaj dalej »

Zapytanie ofertowe (2) na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie”

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu: „Mobilne Śląskie” Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi dokumentami. REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ Czytaj dalej »

Protokół wyboru wykonawcy wg. zasad konkurencyjności dla postępowania na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu „Mobilne Śląskie”.

Protokół wyboru wykonawcy wg. zasad konkurencyjności dla postępowania na wykonanie usług i dostaw w ramach projektu "Mobilne Śląskie". Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem. Protokół z wyboru ofert 26.02.2018 Czytaj dalej »

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2018 dot. zapytania ofertowego do projektu „Mobilne Śląskie”.

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2018 (godz. 16.56) dot. zapytania ofertowego do projektu "Mobilne Śląskie". Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem Odpowiedzi na pytania Czytaj dalej »

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2018 i z dnia 08.02.2018r. dot. zapytania ofertowego do projektu „Mobilne Śląskie”

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.2018 i z dnia 08.02.2018r. dot. zapytania ofertowego do projektu "Mobilne Śląskie". Stworzenie systemu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem zdigitalizowanych zasobów kulturowych wraz z rozbudową slaskie.travel celem zapewnienia powszechnego i otwartego dostępu do tych zasobów.Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem Odpowiedzi Czytaj dalej »

Sprostowanie zapisów w ramach projektu Mobilne Śląskie

Sprostowanie zapisów – oczywistej omyłki pisarskiej, nie powodujących zmiany warunków udziału w postępowaniu oraz nie powodujących zmiany ogłoszenia zamieszczonego w bazie konkurencyjności REGULAMINU ZAPYTANIA OFERTOWEGO przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności wg pkt. 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz ES na lata 2014-2020 z dnia Czytaj dalej »