turystyka śląskie

Protokół z wyboru ofert w postępowaniu dot. oznakowania rowerowego (2)

Protokół z wyboru ofert w postępowaniu na wykonanie i instalację oznakowania rowerowego Szlaku Orlich Gniazd oraz demontaż i likwidację starego oznakowania. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem.


Przeczytaj również