turystyka śląskie

Cykl bezpłatnych spotkań szkoleniowo– doradczych dla branży turystycznej

Instytut Turystyki z Krakowa organizuje cykl bezpłatnych spotkań szkoleniowo– doradczych, skierowanego do branży turystycznej w ramach projektu „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne”.

Projekt jest w 100 % dofinansowany (w ramach pomocy de minimis), więc bezpłatny. Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszt dojazdu na miejsca spotkań.

Obecnie trwa nabór grup ok. 15 osobowych z regionów. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń w postaci złożonej dokumentacji. Procedura zgłoszenia, to przede wszystkim wypełnienie i przesłanie do Instytutu dokumentacji zgłoszeniowej.

 Harmonogram szkoleń

Luty -kwiecień 2014 r – BADANIA – spotkania naszych ankieterów z firmami, które zadeklarowały udział (na miejscu w firmie).

Wywiady w firmach mają na celu analizę potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw (uszczegółowienie programu szkoleń o zapotrzebowanie branży), aby dostosować program do Państwa oczekiwań. Wywiad dotyczyć będą działalności firmy, zarządzania w firmie, otoczenia gospodarczego, trendów rozwojowych i zmian gospodarczych.

Kwiecień – maj 2014 r. SEMINARIA podczas których zaprezentowane zostaną najnowsze trendy rozwoju i zmian gospodarczych w branży, przekazany zostanie przedsiębiorstwom drogowskaz rozwoju i tendencji w branży turystycznej. (udział nieobowiązkowy)

Czerwiec 2014 – czerwiec 2015 r. – SZKOLENIA WYJAZDOWE (22 dni szkoleniowe),

– średnia częstotliwość spotkań 1 raz w miesiącu – 2 dni (jeden zjazd),

– organizowane zarówno w dni robocze jak też w weekendy,

– czas trwania: 8 godz./dzień

–  szkolenia organizowane w najlepszych hotelach: 4 i 5* w Polsce,

– grupy formowane z regionów poszczególnych województw. Średnia liczebność grup: 15 os/gr.

–  uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach

KONSULTACJE – po każdym szkoleniu przewidziane są konsultacje mające na celu omówienie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy i umiejętności, w kontekście specyfiki konkretnej firmy.

Dla 30 % firm przewidziano dodatkowo:

październik 2014 r. – marzec 2015 r. WARSZTATY – z zakresu kalkulacji ryzyka, tworzenia strategii firmy, omówienie przykładowych strategii, opracowanie wzorów dokumentów. 3 dni (8 godz./dzień), mają formę wyjazdową, uczestnicy mają zapewniony nocleg, wyżywienie , materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające udział.

październik 2014 r. – wrzesień 2015 r. COACHING I OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA- prowadzony na miejscu w firmie. Polega na przeprowadzeniu kompleksowej analizy przedsiębiorstwa, polegający na określeniu właściwych kierunków rozwoju firmy, kluczowych obszarów do wprowadzania zmian, słabe strony firmy, które warto ulepszyć, a także obszary już dobrze rozwinięte, których dodatkowe usprawnianie może przynieść dodatkowe korzyści, a także konkretne działania, przekładające się na wzrost dochodów firmy.

Efektem końcowym coachingu będzie opracowana strategia firmy, będącą rozległą analizą firmy, opartą o wiedzę ekspercką i najnowsze techniki analiz. Eksperci bezpłatnie opracują „szytą na miarę” strategię dla firmy (opracowanie warte na rynku komercyjnym około 30 tys. PLN). Strategia będzie zawierać wskazówki, w które obszary firmy warto inwestować, obszar do zmian, konkretne rozwiązanie (np. usprawnienie procesu organizacyjnego, redukcji kosztów, znalezienie nowych rynków itd.), identyfikację potrzeb klientów i propozycje poszerzenia oferty o nowe usługi, akceptowalny dla firmy budżet tych zmian, harmonogram prac związany z ewentualnym wdrażaniem zmian, konkretne efekty.

Opracowana Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ułatwi zdobyć środki finansowe z budżetu UE w okresie 2014-2020.

więcej informacji znajdziecie Państwo materiale poniżej:

Szkolenia


Przeczytaj również